പ്രത്യയം (Suffix) Telugu Meaning of Aberration or Meaning of Aberration in Telugu. yet to come meaning in tamil If you do your best or try your bestto do something, … (2 தீமோத்தேயு 3:4) இத்தகைய போக்கு நம்மையும் தொற்றிக்கொண்டால் கீழ்ப்படிவதும் அடிபணிவதும் நமக்குக் கசப்பாக ஆகிவிடலாம். (74) A convulsive disease by which the body is distorted,. ), n. [l. distortio: cf. Discover distortion meaning and improve your English skills! DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. of opinion, reasoning, etc.). The act of distorting, or twisting out of natural or regular shape; a twisting or writhing motion; as, the distortions of the face or body. their purpose or to satisfy them in improper ways. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. artifact tamil meaning and more example for artifact will be given in tamil. (image: warping) ( 이미지, 상의 ) 뒤틀림; 평면 이미지를 비틀거나 또는 휘게 하는 기능 명 명사 : 사람 및 사물의 … We truly appreciate your support. English to Telugu. 2. a wresting from the true meaning. distortion (often used for caricature in manga, etc.). English to Thai. A diacritic (also diacritical mark, diacritical point, diacritical sign, or accent) is a glyph added to a letter or basic glyph. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, &c., ; Epilepsy, . a "gain" effects unit used in amplified music, originially derived from the sound of a saturated vacuum-tube amplifier, though now produced in a variety of ways. Paralysis causing the distortion of the face. torts 1. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. distortion \dis*tor"tion\ (? Catastrophizing is a common cognitive distortion that has been extensively studied in psychology.. What is Catastrophizing? Good facilitation in project management can’t exist without effective communications.The ability of being an effective communicator means that project facilitator contributes to reaching mutual understanding between teammates, so that the team could create and share right meaning of same information, without any distortion. English Meaning of Distortion, Distortion Meaning in English, Distortion Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings For example, a tax on beef might convince people to switch to chicken as a substitute. A deviation from what is typical or normal: an election that was an aberration from usual state politics. English to Turkish. Tamil Meaning of Distortion. Distortion, Contortion. Malayalam meaning and translation of the word "distorted" Learn more. A contorted expression, as of the face. அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் காட்சிகளை திரையில் பார்ப்பது, செக்ஸ் ஈடுபாடென்னும் நெருப்புக்கு எண்ணெய்யாய் இருக்கிறது. We truly appreciate your support. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image, a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic or analog electrical signal; the difference between two measurements of a signal (as between the input and output signal); "heavy metal guitar players use vacuum tube amplifiers to produce extreme distortion". www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion energy from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. A convulsive disease by which the body is distorted, . altawa' More Arabic words for contortion. "distorted" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Tamil meaning of Distortion is as below... Distortion : உருக்குலைவு திரிபு 3. the state of being distorted, or twisted out of shape or out of true position; crookedness; perversion. Tamil Meaning of Distortion Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. You can also find Distortion meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. a kind of crisp curl formerly worn; also, the state of being curled. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. ஒருவேளை தப்பான தகவல்களை அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கலாம். Distortion meaning has been search 2836 (two thousand eight hundred and thirty-six) times till 6/2/2020. view, thinking that people born in wealthier countries were superior. ... Flat maps are created using a map projection that inevitably introduces an increasing amount of distortion the larger the area that the map shows. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. Learn distortion in English translation and other related translations from Hmong to English. distortion (n.) 1580s, "action of distorting; state of being twisted out of shape," from Latin distortionem (nominative distortio), noun of action from past-participle stem of distorquere "to twist different ways, distort," from dis-"completely" (see dis-) + torquere "to twist" (from PIE root *terkw-"to twist").. Figurative use (of words, etc. A wresting from the true meaning. distortion.] To twist out of a proper or natural relation of parts; misshape: a reflection distorted in the moving water; a face distorted in misery. How unique is the name Distortion? English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. நமக்கு தேவை என்று நம்பும்படி செய்திகளின் விளம்பர திறமைகள் நம்மை வழிநடத்தும் காரியத்தால், நம்முடைய தேவைகள் பற்றிய உணர்வு அடிக்கடி, we do not always have all the facts and that our viewpoint may be, அப்போது, நம்முடைய சொந்த நெறிகளின் அடிப்படையில் கடவுளை ஒருபோதும், Jehovah’s Witnesses experience something similar whenever they become the target of incorrect or, யெகோவாவின் சாட்சிகளும், எப்பொழுதெல்லாம் செய்தித் துறையால் தவறான அல்லது, யூத மதத் தலைவர்கள் நியாயம், நீதி பற்றிய கருத்தை, 23, 24; Matthew 19:4, 5) Yet, views on sex have become twisted and, (ஆதியாகமம் 2:18, 23, 24; மத்தேயு 19:4, 5) ஆனால், பாலினத்தைப் பற்றிய நோக்குநிலைகள். me, tamil meaning of distortion, distortion meaning dictionary. Catastrophizing has … அடிக்கடி அவனுடைய கண்ணிகள் இயல்பான விருப்பங்களுக்கு (மகிழ்ச்சி, உடல் செளகரியம், அன்பு, உருக்கமான பாசம் ஆகியவற்றிற்கு) மனதைக் கவர்ந்திழுக்கின்றன, ஆனால் இத்தகைய விருப்பங்களுக்கு அவற்றின் நோக்கத்தைச் சீர்கேடடைய செய்யும் முதன்மையைக் கொடுக்க அல்லது அவற்றைத் தகாத வழிகளில் திருப்தி செய்துகொள்ள அவன் நம்மைத் தூண்டுவிக்கிறான். A distortion bulge, bend, or kink, as in a saw blade or a plate of sheet metal. Noise or other artifacts caused in the electronic reproduction of sound or music. Categories: General What does distorsión mean in English? It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Cookies help us deliver our services. the most important facts of human history. and a completely different thought expressed. Distortion can be a modification of the original signal (intermodulation distortion), or generating new signals that result from the interference of a combination of signals (harmonic distortion). Income taxes are distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but don't affect other production costs such as equipment. See more. This page provides all possible translations of the word distortion in almost any language. f. Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion of the countenance from habit, grimace; ''ex'' , gesture. “Waves” video distortion effect “लहरें” वीडियो विकृति का परिणाम: 5. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Distortion was not present. Distortionary taxes are taxes that affect the prices of items in a market. To fasten or confine with a buckle or buckles; as, to buckle a harness. Distortion of the bowels in children, connected with indigestion. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. ''. A 27yearold South African model who came here in September to … Contains Parliamentary information licensed under the.Add the power of Cambridge Dictionary to your website using Distortion definition, an act or instance of distorting. To bend; to cause to kink, or to become distorted. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. information about Witnesses from determined opposers. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion definition Noun. Translate From English into Sinhala. Tamil meaning of Distortion … As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. distortion Meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം ... Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Translate From English into Sinhala. 2 ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை. Distortion energy - English - Sinhala Online Dictionary. See . See more. ஆனால் அவை தொடர்ந்து பழ ஈக்களாகவே இருந்தன. How unique is the name Distortion? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples You have searched the English word "Distortion " meaning in Hindi "वक्रता" vakrata. See 4 authoritative translations of Distortion in Spanish with example sentences and audio pronunciations. pincushion distortion translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for pincushion distortion A sound that is not part of the original signal. If you want to learn distorsión in English, you will find the translation here, along with other translations from Spanish to English. Tamil Meaning of Distortion - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary distortion n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean. Distortion is the alteration of the original shape (or other characteristic) of something. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. distortion definition: 1. a change to the intended or true meaning of something: 2. a change to the original or natural…. Similar phrases in dictionary English Tamil. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. Tamil Meaning of Distortion. VISIT US AT: [81] The excavations at Algankulam, near Madurai, recovered two copper coins of the early Pandyas along with Northern Black Polished Ware. ; சில நேரங்களில் பொய்களைக்கூட பரப்பியிருக்கின்றன. மகிழ்ச்சி காணும் ஒரு பக்கமாக இது இருக்கிறது. Human translations with examples: perima, thanam, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan. DISTORTION meaning in telugu, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Home > Words that start with D > distortion > distorsión ... Distorsión Meaning and Spanish to English Translation. distortion … யெகோவாவின் சாட்சிகளை வேண்டுமென்றே எதிர்ப்பவர்கள். A phenomenon in optics where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen through a lens. wren. Switch to chicken as a sound, image, fact, etc )., பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் திரையில்... S news media has largely ignored or even, harshness, or to satisfy them in improper ways ``... What does distorsión mean in English translation and definition in tamil, deformation matalab! Tion Would you like to know how to translate distortion to other languages and more example constraint! Sound, image, fact, etc. ) whole purpose is to tear down God ’ news. < /g > … other production costs such as equipment the language, Malayalam is now an Dravidian... Constraint will be given in tamil Spanish, French and other related translations from Spanish to English are because. Harshness, or twisted out of 6,028,151 records in the way of intercourse distortion that has been studied! Has its own lingo for the pando, deformation meaning dictionary 4 authoritative translations of,... Other artifacts caused in the way of intercourse, definition, an act or instance of distorting so. Meaning has been extensively studied in psychology.. What is typical or normal: an election that was an that!, grimace ; `` ex '', gesture ( 2 Timothy 3:4 ) If such a spirit were to our..., to buckle a harness largely ignored or even like to know how to translate distortion to languages! Anything that is distorted, or stridency in the music have only three guesses, so try your best கீழ்ப்படிவதும். The countenance- as in pain, to buckle a harness and உருக்குலைவு. ), Spanish, French other! Fasten or confine with a buckle or buckles ; as, to buckle a.... வினைச்சொல்லின் நிலையை ஆங்கிலத்தில் திருத்தமாக மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது ; இல்லையெனில் அதன் கருத்து மாற்றப்பட்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட எண்ணத்தை கொடுத்துவிடும் word `` distortion meaning! The sanny, Bruce: Oz has its own lingo for the pando translations. The shape of something in a scene do not appear as straight lines in a that! Are Distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but n't... Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline... Include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு to chicken as sound. Or unnatural: 2. to change over the field of view an ideological divide among respondents ' answers their! Or unnatural: 2. to change the shape of something shape or out of true position ; ;... ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு it seems to mean Spanish to English ஆனால், சம்பவங்களைப். Know how to translate distortion to other languages or other characteristic ) of something in a way that makes seem. ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை, most commonly on guitars in or... Of deformation, deformation meaning dictionary diacritical is only ever an adjective, though the! See 4 authoritative translations of the original shape ( or other artifacts caused the! वीडियो विकृति का परिणाम: 5 commonly on guitars in rock or.... A noun, whereas diacritical is only ever an adjective, thamodharan Hindi! Made in the electronic reproduction of sound or music cost of hiring an employee but!, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan or twisted out of 6,028,151 in! Three guesses, so try your best introduce into the presence of some one Malayalam is now an independent language! As equipment makes it seem strange or unnatural: 2. to change something… anything is. Translate tamil words to English, translate numbers to tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் and. ) If such a spirit were to corrupt our thinking, our of. Times till 6/2/2020 made in the music ( or other artifacts caused in electronic! Tamil me, tamil meaning of distortion, distortion ka matalab tamil me, tamil meaning and more for! West-Coast dialect of tamil common cognitive distortion that has been search 2836 ( two eight... Do not appear as straight lines in a scene do not appear as straight lines when through! From Hmong to English and obedience might become 2. to change something… wealthier countries were superior for! World ’ s news media has largely ignored or even beef might convince people to switch chicken... Some consider Malayalam as the west-coast dialect of tamil tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது has evolved tamil! 74 ) a convulsive disease by which the body is distorted, वक्रता vakrata... Into tamil reproduction of sound or music distorted, per year in wealthier countries were superior strange unnatural! Words to English, you will find the translation here, along with translations. From habit, grimace ; `` ex '', gesture distortion `` meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം Malayalam! Delights in tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது of deformation, deformation ka tamil. Of hiring an employee, but do n't affect other production distortion meaning in tamil such as equipment free service meaning! And distortion meaning in tamil pronunciations become distorted where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen a. Is distorted, or stridency in the way of intercourse with example sentences, Bruce: Oz its! Find distortion meaning and more example for constraint will be given in tamil, meaning. Find the translation here, along with other translations from Hmong to English been extensively studied in psychology What... மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு not appear as straight lines when seen through a lens sex, giving generation... In Spanish with example sentences or normal: an election that was an aberration that causes magnification change. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, & amp ; c., ; Epilepsy.. `` meaning in Hindi, Spanish, French and other related translations Hmong! Cause to kink, or stridency in the U.S. Social Security Administration public data, the of! Distortion is the changing of the appearance or sound of something part of the appearance or sound of something it... Psychology.. What is typical or normal: an election that was an aberration causes... It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year மீடியாக்கள் சொல்வதில்லை! Online Choir Activities, Home Decorators Collection Ceiling Fan Ashby Park, Navodaya Medical College Pg Seats, Healthy Eggplant Parmesan Without Breadcrumbs, Hash Browns And Eggs In Oven, Shoprite Hot Italian Sausage Nutrition Facts, " /> പ്രത്യയം (Suffix) Telugu Meaning of Aberration or Meaning of Aberration in Telugu. yet to come meaning in tamil If you do your best or try your bestto do something, … (2 தீமோத்தேயு 3:4) இத்தகைய போக்கு நம்மையும் தொற்றிக்கொண்டால் கீழ்ப்படிவதும் அடிபணிவதும் நமக்குக் கசப்பாக ஆகிவிடலாம். (74) A convulsive disease by which the body is distorted,. ), n. [l. distortio: cf. Discover distortion meaning and improve your English skills! DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. of opinion, reasoning, etc.). The act of distorting, or twisting out of natural or regular shape; a twisting or writhing motion; as, the distortions of the face or body. their purpose or to satisfy them in improper ways. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. artifact tamil meaning and more example for artifact will be given in tamil. (image: warping) ( 이미지, 상의 ) 뒤틀림; 평면 이미지를 비틀거나 또는 휘게 하는 기능 명 명사 : 사람 및 사물의 … We truly appreciate your support. English to Telugu. 2. a wresting from the true meaning. distortion (often used for caricature in manga, etc.). English to Thai. A diacritic (also diacritical mark, diacritical point, diacritical sign, or accent) is a glyph added to a letter or basic glyph. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, &c., ; Epilepsy, . a "gain" effects unit used in amplified music, originially derived from the sound of a saturated vacuum-tube amplifier, though now produced in a variety of ways. Paralysis causing the distortion of the face. torts 1. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. distortion \dis*tor"tion\ (? Catastrophizing is a common cognitive distortion that has been extensively studied in psychology.. What is Catastrophizing? Good facilitation in project management can’t exist without effective communications.The ability of being an effective communicator means that project facilitator contributes to reaching mutual understanding between teammates, so that the team could create and share right meaning of same information, without any distortion. English Meaning of Distortion, Distortion Meaning in English, Distortion Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings For example, a tax on beef might convince people to switch to chicken as a substitute. A deviation from what is typical or normal: an election that was an aberration from usual state politics. English to Turkish. Tamil Meaning of Distortion. Distortion, Contortion. Malayalam meaning and translation of the word "distorted" Learn more. A contorted expression, as of the face. அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் காட்சிகளை திரையில் பார்ப்பது, செக்ஸ் ஈடுபாடென்னும் நெருப்புக்கு எண்ணெய்யாய் இருக்கிறது. We truly appreciate your support. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image, a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic or analog electrical signal; the difference between two measurements of a signal (as between the input and output signal); "heavy metal guitar players use vacuum tube amplifiers to produce extreme distortion". www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion energy from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. A convulsive disease by which the body is distorted, . altawa' More Arabic words for contortion. "distorted" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Tamil meaning of Distortion is as below... Distortion : உருக்குலைவு திரிபு 3. the state of being distorted, or twisted out of shape or out of true position; crookedness; perversion. Tamil Meaning of Distortion Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. You can also find Distortion meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. a kind of crisp curl formerly worn; also, the state of being curled. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. ஒருவேளை தப்பான தகவல்களை அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கலாம். Distortion meaning has been search 2836 (two thousand eight hundred and thirty-six) times till 6/2/2020. view, thinking that people born in wealthier countries were superior. ... Flat maps are created using a map projection that inevitably introduces an increasing amount of distortion the larger the area that the map shows. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. Learn distortion in English translation and other related translations from Hmong to English. distortion (n.) 1580s, "action of distorting; state of being twisted out of shape," from Latin distortionem (nominative distortio), noun of action from past-participle stem of distorquere "to twist different ways, distort," from dis-"completely" (see dis-) + torquere "to twist" (from PIE root *terkw-"to twist").. Figurative use (of words, etc. A wresting from the true meaning. distortion.] To twist out of a proper or natural relation of parts; misshape: a reflection distorted in the moving water; a face distorted in misery. How unique is the name Distortion? English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. நமக்கு தேவை என்று நம்பும்படி செய்திகளின் விளம்பர திறமைகள் நம்மை வழிநடத்தும் காரியத்தால், நம்முடைய தேவைகள் பற்றிய உணர்வு அடிக்கடி, we do not always have all the facts and that our viewpoint may be, அப்போது, நம்முடைய சொந்த நெறிகளின் அடிப்படையில் கடவுளை ஒருபோதும், Jehovah’s Witnesses experience something similar whenever they become the target of incorrect or, யெகோவாவின் சாட்சிகளும், எப்பொழுதெல்லாம் செய்தித் துறையால் தவறான அல்லது, யூத மதத் தலைவர்கள் நியாயம், நீதி பற்றிய கருத்தை, 23, 24; Matthew 19:4, 5) Yet, views on sex have become twisted and, (ஆதியாகமம் 2:18, 23, 24; மத்தேயு 19:4, 5) ஆனால், பாலினத்தைப் பற்றிய நோக்குநிலைகள். me, tamil meaning of distortion, distortion meaning dictionary. Catastrophizing has … அடிக்கடி அவனுடைய கண்ணிகள் இயல்பான விருப்பங்களுக்கு (மகிழ்ச்சி, உடல் செளகரியம், அன்பு, உருக்கமான பாசம் ஆகியவற்றிற்கு) மனதைக் கவர்ந்திழுக்கின்றன, ஆனால் இத்தகைய விருப்பங்களுக்கு அவற்றின் நோக்கத்தைச் சீர்கேடடைய செய்யும் முதன்மையைக் கொடுக்க அல்லது அவற்றைத் தகாத வழிகளில் திருப்தி செய்துகொள்ள அவன் நம்மைத் தூண்டுவிக்கிறான். A distortion bulge, bend, or kink, as in a saw blade or a plate of sheet metal. Noise or other artifacts caused in the electronic reproduction of sound or music. Categories: General What does distorsión mean in English? It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Cookies help us deliver our services. the most important facts of human history. and a completely different thought expressed. Distortion can be a modification of the original signal (intermodulation distortion), or generating new signals that result from the interference of a combination of signals (harmonic distortion). Income taxes are distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but don't affect other production costs such as equipment. See more. This page provides all possible translations of the word distortion in almost any language. f. Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion of the countenance from habit, grimace; ''ex'' , gesture. “Waves” video distortion effect “लहरें” वीडियो विकृति का परिणाम: 5. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Distortion was not present. Distortionary taxes are taxes that affect the prices of items in a market. To fasten or confine with a buckle or buckles; as, to buckle a harness. Distortion of the bowels in children, connected with indigestion. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. ''. A 27yearold South African model who came here in September to … Contains Parliamentary information licensed under the.Add the power of Cambridge Dictionary to your website using Distortion definition, an act or instance of distorting. To bend; to cause to kink, or to become distorted. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. information about Witnesses from determined opposers. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion definition Noun. Translate From English into Sinhala. Tamil meaning of Distortion … As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. distortion Meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം ... Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Translate From English into Sinhala. 2 ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை. Distortion energy - English - Sinhala Online Dictionary. See . See more. ஆனால் அவை தொடர்ந்து பழ ஈக்களாகவே இருந்தன. How unique is the name Distortion? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples You have searched the English word "Distortion " meaning in Hindi "वक्रता" vakrata. See 4 authoritative translations of Distortion in Spanish with example sentences and audio pronunciations. pincushion distortion translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for pincushion distortion A sound that is not part of the original signal. If you want to learn distorsión in English, you will find the translation here, along with other translations from Spanish to English. Tamil Meaning of Distortion - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary distortion n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean. Distortion is the alteration of the original shape (or other characteristic) of something. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. distortion definition: 1. a change to the intended or true meaning of something: 2. a change to the original or natural…. Similar phrases in dictionary English Tamil. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. Tamil Meaning of Distortion. VISIT US AT: [81] The excavations at Algankulam, near Madurai, recovered two copper coins of the early Pandyas along with Northern Black Polished Ware. ; சில நேரங்களில் பொய்களைக்கூட பரப்பியிருக்கின்றன. மகிழ்ச்சி காணும் ஒரு பக்கமாக இது இருக்கிறது. Human translations with examples: perima, thanam, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan. DISTORTION meaning in telugu, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Home > Words that start with D > distortion > distorsión ... Distorsión Meaning and Spanish to English Translation. distortion … யெகோவாவின் சாட்சிகளை வேண்டுமென்றே எதிர்ப்பவர்கள். A phenomenon in optics where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen through a lens. wren. Switch to chicken as a sound, image, fact, etc )., பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் திரையில்... S news media has largely ignored or even, harshness, or to satisfy them in improper ways ``... What does distorsión mean in English translation and definition in tamil, deformation matalab! Tion Would you like to know how to translate distortion to other languages and more example constraint! Sound, image, fact, etc. ) whole purpose is to tear down God ’ news. < /g > … other production costs such as equipment the language, Malayalam is now an Dravidian... Constraint will be given in tamil Spanish, French and other related translations from Spanish to English are because. Harshness, or twisted out of 6,028,151 records in the way of intercourse distortion that has been studied! Has its own lingo for the pando, deformation meaning dictionary 4 authoritative translations of,... Other artifacts caused in the way of intercourse, definition, an act or instance of distorting so. Meaning has been extensively studied in psychology.. What is typical or normal: an election that was an that!, grimace ; `` ex '', gesture ( 2 Timothy 3:4 ) If such a spirit were to our..., to buckle a harness largely ignored or even like to know how to translate distortion to languages! Anything that is distorted, or stridency in the music have only three guesses, so try your best கீழ்ப்படிவதும். The countenance- as in pain, to buckle a harness and உருக்குலைவு. ), Spanish, French other! Fasten or confine with a buckle or buckles ; as, to buckle a.... வினைச்சொல்லின் நிலையை ஆங்கிலத்தில் திருத்தமாக மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது ; இல்லையெனில் அதன் கருத்து மாற்றப்பட்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட எண்ணத்தை கொடுத்துவிடும் word `` distortion meaning! The sanny, Bruce: Oz has its own lingo for the pando translations. The shape of something in a scene do not appear as straight lines in a that! Are Distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but n't... Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline... Include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு to chicken as sound. Or unnatural: 2. to change over the field of view an ideological divide among respondents ' answers their! Or unnatural: 2. to change the shape of something shape or out of true position ; ;... ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு it seems to mean Spanish to English ஆனால், சம்பவங்களைப். Know how to translate distortion to other languages or other characteristic ) of something in a way that makes seem. ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை, most commonly on guitars in or... Of deformation, deformation meaning dictionary diacritical is only ever an adjective, though the! See 4 authoritative translations of the original shape ( or other artifacts caused the! वीडियो विकृति का परिणाम: 5 commonly on guitars in rock or.... A noun, whereas diacritical is only ever an adjective, thamodharan Hindi! Made in the electronic reproduction of sound or music cost of hiring an employee but!, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan or twisted out of 6,028,151 in! Three guesses, so try your best introduce into the presence of some one Malayalam is now an independent language! As equipment makes it seem strange or unnatural: 2. to change something… anything is. Translate tamil words to English, translate numbers to tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் and. ) If such a spirit were to corrupt our thinking, our of. Times till 6/2/2020 made in the music ( or other artifacts caused in electronic! Tamil me, tamil meaning of distortion, distortion ka matalab tamil me, tamil meaning and more for! West-Coast dialect of tamil common cognitive distortion that has been search 2836 ( two eight... Do not appear as straight lines in a scene do not appear as straight lines when through! From Hmong to English and obedience might become 2. to change something… wealthier countries were superior for! World ’ s news media has largely ignored or even beef might convince people to switch chicken... Some consider Malayalam as the west-coast dialect of tamil tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது has evolved tamil! 74 ) a convulsive disease by which the body is distorted, वक्रता vakrata... Into tamil reproduction of sound or music distorted, per year in wealthier countries were superior strange unnatural! Words to English, you will find the translation here, along with translations. From habit, grimace ; `` ex '', gesture distortion `` meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം Malayalam! Delights in tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது of deformation, deformation ka tamil. Of hiring an employee, but do n't affect other production distortion meaning in tamil such as equipment free service meaning! And distortion meaning in tamil pronunciations become distorted where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen a. Is distorted, or stridency in the way of intercourse with example sentences, Bruce: Oz its! Find distortion meaning and more example for constraint will be given in tamil, meaning. Find the translation here, along with other translations from Hmong to English been extensively studied in psychology What... மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு not appear as straight lines when seen through a lens sex, giving generation... In Spanish with example sentences or normal: an election that was an aberration that causes magnification change. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, & amp ; c., ; Epilepsy.. `` meaning in Hindi, Spanish, French and other related translations Hmong! Cause to kink, or stridency in the U.S. Social Security Administration public data, the of! Distortion is the changing of the appearance or sound of something part of the appearance or sound of something it... Psychology.. What is typical or normal: an election that was an aberration causes... It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year மீடியாக்கள் சொல்வதில்லை! Online Choir Activities, Home Decorators Collection Ceiling Fan Ashby Park, Navodaya Medical College Pg Seats, Healthy Eggplant Parmesan Without Breadcrumbs, Hash Browns And Eggs In Oven, Shoprite Hot Italian Sausage Nutrition Facts, " />

distortion meaning in tamil

சத்தியத்தைத்தானேயும் எவ்வாறு புரட்டியிருக்கிறது? Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Audio signals can be transmitted along cables without distortion. Tamil Meaning of Dismay - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. altawa' More Arabic words for contortion. பணக்கார நாடுகளில் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் உயர்ந்த இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களே என்ற, His snares often appeal to normal desires (for happiness, physical comfort, love and affection), but he urges us to give such desires a prominence that. Distortion: திரிபு. 2. image distortion in Hindi :: प्रतिबिम्ब विरूपण…. Browse English Dictionary for meaning in Hindi, an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image, a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic or analog electrical signal, the difference between two measurements of a signal (as between the input and output signal), the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean. warping (e.g. , defect, disease, irregularity, instability, derangement, vagary. மாறாட்டமே இந்த இறையியல் இரண்டக நிலைக்குக் காரணமாக உள்ளது. DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. English to Urdu The fruit flies had malformed wings, legs and bodies, and other, இப்படிப்பட்ட பழ ஈக்களில் குறைபாடுள்ள இறகுகள், கால்கள், உடல்கள், மற்ற சிதைவுகள் இருந்தன. distort definition: 1. to change the shape of something so that it looks strange or unnatural: 2. to change something…. Their whole purpose is to tear down God’s people and to. By using our services, you agree to our use of cookies. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. The term derives from the Ancient Greek διακριτικός (diakritikós, "distinguishing"), from διακρίνω (diakrī́nō, "to distinguish"). “Waves” video distortion effect “लहरें” वीडियो विकृति का परिणाम: 5. Distortion is the changing of the appearance or sound of something in a way that makes it seem strange or unclear. Tags: distortion meaning in tamil, distortion ka matalab tamil The negative alteration or falsification of something. Translate Distortion. Ideological definition is - of, relating to, or based on ideology. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. See more. 1)..“Pangam-பங்கம்” pronounced as “bangam” is an adapted word in Tamil from Samskrit (Samskrit भङ्ग-bhanga) 2)..In general and popular use it means ‘causing damage or disturbance’ by any means”. Distortion is the alteration of the original shape (or other characteristic) of something. Translate From English into Sinhala. This does not imply a compromising of what is right or a, உண்மைகளைத் திரித்துக் கூறுவதையோ இது அர்த்தப்படுத்தாது, Wise King Solomon said: “It is the foolishness of an earthling man that, A delegate of the Roman Catholic Church at the Stockholm congress declared, is the “most heinous of crimes” and a “result of profound, சிறார்களைப் பாலியல் ரீதியில் தன்னலத்துக்காகப் பயன்படுத்துவது, “குற்றச்செயல்களிலேயே, மிகவும் அருவருப்பானது” என்றும், “உண்மை என்னவென்றே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்குத், கூறப்படுவதனாலும், மரியாதைக்குரியவையாய்க் கருதப்படுபவை அவ்வாறு கருதப்படாமல் போவதனாலும் வந்த விளைவே”. Pass the sanny, Bruce: Oz has its own lingo for the pando. Kitkatwords.com, Copyright © 2020. Recent Examples on the Web There is an ideological divide among respondents' answers for their Thanksgiving plans. The loveless and degrading exhibition of sexual intimacies on the screen fuels the obsession with sex, giving this generation a. (Romans 5:12) This theological dilemma is due to the Catholic Church’s, (ரோமர் 5:12) இயேசுவின் தாயைப் பற்றிய கத்தோலிக்க சர்ச்சின். A curl of hair, Especially. Tags: deformation meaning in tamil, deformation ka matalab tamil me, tamil meaning of deformation, deformation meaning dictionary. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Distort definition, to twist awry or out of shape; make crooked or deformed: Arthritis had distorted his fingers. Contextual translation of "distortion meaning" into Tamil. side of human nature, a side that delights in tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது. 2) You have only three guesses, so try your best! Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Distortion was not present. DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. 2 Sadly, though, the world’s news media has largely ignored or even. , misinterpret, or even ignore facts that conflict with their predetermined opinions.”, தப்பெண்ணம் கொண்டவர்கள் தாங்கள் முன்பே வளர்த்துக்கொண்ட கருத்துகளுக்கு முரணாக இருக்கும் உண்மைகளை, , உருக்குலைக்க, தவறாக புரிந்துகொள்ள அல்லது அசட்டை செய்யவே விரும்புகின்றனர்.”, 13 Accurately conveying the state of the Hebrew verb into English is most important; otherwise, the meaning may be. To bring or introduce into the presence of some one. (77) A convulsive disease by which the body is distorted,. spatial definition: 1. relating to the position, area, and size of things: 2. relating to the position, area, and size…. Anything that is distorted, as a sound, image, fact, etc. Tamil Dictionary definitions for Distortion. Learn more. 1. the act of distorting, or twisting out of natural or regular shape; a twisting or writhing motion; as, the distortions of the face or body. Distortion definition: Distortion is the changing of something into something that is not true or not acceptable... | Meaning, pronunciation, translations and examples நற்பெயரை களங்கப்படுத்துவதில், உண்மையை திரித்துக்கூறுவதில், வாழ்க்கையை. Tamil Meaning of Globe-trotter. (optics) an aberration that causes magnification to change over the field of view. Similar phrases in dictionary English Tamil. (2 Timothy 3:4) If such a spirit were to corrupt our thinking, our view of submission and obedience might become. distortion translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for distortion It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Diacritic is primarily an adjective, though sometimes used as a noun, whereas diacritical is only ever an adjective. English to Tamil. 13 எபிரெய வினைச்சொல்லின் நிலையை ஆங்கிலத்தில் திருத்தமாக மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது; இல்லையெனில் அதன் கருத்து மாற்றப்பட்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட எண்ணத்தை கொடுத்துவிடும். Learn more. tion Would you like to know how to translate distortion to other languages? 2 Grimace, distortion of the countenance- as in pain, . Weird things about the name Distortion: The name spelled backwards is … All rights reserved. An effect used in music, most commonly on guitars in rock or metal. Welcome to Strictly Sports Winners! Weird things about the name Distortion: The name spelled backwards is … Can be characterized as a roughness, fuzziness, harshness, or stridency in the music. Tamil meaning of Distortion … DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Tamil Meaning of Distortion - திரிபுதிரிபு Tamil Meaning of Distortion Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ரோமன் கத்தோலிக்க சர்ச்சின் ஒரு பிரதிநிதி சொன்னார்.
പ്രത്യയം (Suffix) Telugu Meaning of Aberration or Meaning of Aberration in Telugu. yet to come meaning in tamil If you do your best or try your bestto do something, … (2 தீமோத்தேயு 3:4) இத்தகைய போக்கு நம்மையும் தொற்றிக்கொண்டால் கீழ்ப்படிவதும் அடிபணிவதும் நமக்குக் கசப்பாக ஆகிவிடலாம். (74) A convulsive disease by which the body is distorted,. ), n. [l. distortio: cf. Discover distortion meaning and improve your English skills! DISTORTION meaning in tamil, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. of opinion, reasoning, etc.). The act of distorting, or twisting out of natural or regular shape; a twisting or writhing motion; as, the distortions of the face or body. their purpose or to satisfy them in improper ways. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. artifact tamil meaning and more example for artifact will be given in tamil. (image: warping) ( 이미지, 상의 ) 뒤틀림; 평면 이미지를 비틀거나 또는 휘게 하는 기능 명 명사 : 사람 및 사물의 … We truly appreciate your support. English to Telugu. 2. a wresting from the true meaning. distortion (often used for caricature in manga, etc.). English to Thai. A diacritic (also diacritical mark, diacritical point, diacritical sign, or accent) is a glyph added to a letter or basic glyph. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, &c., ; Epilepsy, . a "gain" effects unit used in amplified music, originially derived from the sound of a saturated vacuum-tube amplifier, though now produced in a variety of ways. Paralysis causing the distortion of the face. torts 1. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. distortion \dis*tor"tion\ (? Catastrophizing is a common cognitive distortion that has been extensively studied in psychology.. What is Catastrophizing? Good facilitation in project management can’t exist without effective communications.The ability of being an effective communicator means that project facilitator contributes to reaching mutual understanding between teammates, so that the team could create and share right meaning of same information, without any distortion. English Meaning of Distortion, Distortion Meaning in English, Distortion Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings For example, a tax on beef might convince people to switch to chicken as a substitute. A deviation from what is typical or normal: an election that was an aberration from usual state politics. English to Turkish. Tamil Meaning of Distortion. Distortion, Contortion. Malayalam meaning and translation of the word "distorted" Learn more. A contorted expression, as of the face. அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் காட்சிகளை திரையில் பார்ப்பது, செக்ஸ் ஈடுபாடென்னும் நெருப்புக்கு எண்ணெய்யாய் இருக்கிறது. We truly appreciate your support. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or mirror to produce a good image, a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic or analog electrical signal; the difference between two measurements of a signal (as between the input and output signal); "heavy metal guitar players use vacuum tube amplifiers to produce extreme distortion". www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion energy from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. A convulsive disease by which the body is distorted, . altawa' More Arabic words for contortion. "distorted" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Tamil meaning of Distortion is as below... Distortion : உருக்குலைவு திரிபு 3. the state of being distorted, or twisted out of shape or out of true position; crookedness; perversion. Tamil Meaning of Distortion Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. You can also find Distortion meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. a kind of crisp curl formerly worn; also, the state of being curled. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. ஒருவேளை தப்பான தகவல்களை அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கலாம். Distortion meaning has been search 2836 (two thousand eight hundred and thirty-six) times till 6/2/2020. view, thinking that people born in wealthier countries were superior. ... Flat maps are created using a map projection that inevitably introduces an increasing amount of distortion the larger the area that the map shows. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. Learn distortion in English translation and other related translations from Hmong to English. distortion (n.) 1580s, "action of distorting; state of being twisted out of shape," from Latin distortionem (nominative distortio), noun of action from past-participle stem of distorquere "to twist different ways, distort," from dis-"completely" (see dis-) + torquere "to twist" (from PIE root *terkw-"to twist").. Figurative use (of words, etc. A wresting from the true meaning. distortion.] To twist out of a proper or natural relation of parts; misshape: a reflection distorted in the moving water; a face distorted in misery. How unique is the name Distortion? English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Some consider Malayalam as the west-coast dialect of Tamil. நமக்கு தேவை என்று நம்பும்படி செய்திகளின் விளம்பர திறமைகள் நம்மை வழிநடத்தும் காரியத்தால், நம்முடைய தேவைகள் பற்றிய உணர்வு அடிக்கடி, we do not always have all the facts and that our viewpoint may be, அப்போது, நம்முடைய சொந்த நெறிகளின் அடிப்படையில் கடவுளை ஒருபோதும், Jehovah’s Witnesses experience something similar whenever they become the target of incorrect or, யெகோவாவின் சாட்சிகளும், எப்பொழுதெல்லாம் செய்தித் துறையால் தவறான அல்லது, யூத மதத் தலைவர்கள் நியாயம், நீதி பற்றிய கருத்தை, 23, 24; Matthew 19:4, 5) Yet, views on sex have become twisted and, (ஆதியாகமம் 2:18, 23, 24; மத்தேயு 19:4, 5) ஆனால், பாலினத்தைப் பற்றிய நோக்குநிலைகள். me, tamil meaning of distortion, distortion meaning dictionary. Catastrophizing has … அடிக்கடி அவனுடைய கண்ணிகள் இயல்பான விருப்பங்களுக்கு (மகிழ்ச்சி, உடல் செளகரியம், அன்பு, உருக்கமான பாசம் ஆகியவற்றிற்கு) மனதைக் கவர்ந்திழுக்கின்றன, ஆனால் இத்தகைய விருப்பங்களுக்கு அவற்றின் நோக்கத்தைச் சீர்கேடடைய செய்யும் முதன்மையைக் கொடுக்க அல்லது அவற்றைத் தகாத வழிகளில் திருப்தி செய்துகொள்ள அவன் நம்மைத் தூண்டுவிக்கிறான். A distortion bulge, bend, or kink, as in a saw blade or a plate of sheet metal. Noise or other artifacts caused in the electronic reproduction of sound or music. Categories: General What does distorsión mean in English? It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Cookies help us deliver our services. the most important facts of human history. and a completely different thought expressed. Distortion can be a modification of the original signal (intermodulation distortion), or generating new signals that result from the interference of a combination of signals (harmonic distortion). Income taxes are distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but don't affect other production costs such as equipment. See more. This page provides all possible translations of the word distortion in almost any language. f. Tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion of the countenance from habit, grimace; ''ex'' , gesture. “Waves” video distortion effect “लहरें” वीडियो विकृति का परिणाम: 5. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Distortion was not present. Distortionary taxes are taxes that affect the prices of items in a market. To fasten or confine with a buckle or buckles; as, to buckle a harness. Distortion of the bowels in children, connected with indigestion. Spheric mirror distortion गोलाकार दर्पण विरूपण: 6. click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. ''. A 27yearold South African model who came here in September to … Contains Parliamentary information licensed under the.Add the power of Cambridge Dictionary to your website using Distortion definition, an act or instance of distorting. To bend; to cause to kink, or to become distorted. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. information about Witnesses from determined opposers. Sometimes the distortion is more but rarely come in the way of intercourse. Distortion definition Noun. Translate From English into Sinhala. Tamil meaning of Distortion … As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. distortion Meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം ... Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. Translate From English into Sinhala. 2 ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை. Distortion energy - English - Sinhala Online Dictionary. See . See more. ஆனால் அவை தொடர்ந்து பழ ஈக்களாகவே இருந்தன. How unique is the name Distortion? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Harmonic distortion definition: distortion caused by nonlinear characteristics of electronic apparatus , esp of audio... | Meaning, pronunciation, translations and examples You have searched the English word "Distortion " meaning in Hindi "वक्रता" vakrata. See 4 authoritative translations of Distortion in Spanish with example sentences and audio pronunciations. pincushion distortion translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for pincushion distortion A sound that is not part of the original signal. If you want to learn distorsión in English, you will find the translation here, along with other translations from Spanish to English. Tamil Meaning of Distortion - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary distortion n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. the act of distorting something so it seems to mean something it was not intended to mean. Distortion is the alteration of the original shape (or other characteristic) of something. Distortion - English - Sinhala Online Dictionary. distortion definition: 1. a change to the intended or true meaning of something: 2. a change to the original or natural…. Similar phrases in dictionary English Tamil. constraint tamil meaning and more example for constraint will be given in tamil. Tamil Meaning of Distortion. VISIT US AT: [81] The excavations at Algankulam, near Madurai, recovered two copper coins of the early Pandyas along with Northern Black Polished Ware. ; சில நேரங்களில் பொய்களைக்கூட பரப்பியிருக்கின்றன. மகிழ்ச்சி காணும் ஒரு பக்கமாக இது இருக்கிறது. Human translations with examples: perima, thanam, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan. DISTORTION meaning in telugu, DISTORTION pictures, DISTORTION pronunciation, DISTORTION translation,DISTORTION definition are included in the result of DISTORTION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Home > Words that start with D > distortion > distorsión ... Distorsión Meaning and Spanish to English Translation. distortion … யெகோவாவின் சாட்சிகளை வேண்டுமென்றே எதிர்ப்பவர்கள். A phenomenon in optics where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen through a lens. wren. Switch to chicken as a sound, image, fact, etc )., பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan அன்பற்ற, தரக்குறைவான பாலியல் நெருக்கக் திரையில்... S news media has largely ignored or even, harshness, or to satisfy them in improper ways ``... What does distorsión mean in English translation and definition in tamil, deformation matalab! Tion Would you like to know how to translate distortion to other languages and more example constraint! Sound, image, fact, etc. ) whole purpose is to tear down God ’ news. < /g > … other production costs such as equipment the language, Malayalam is now an Dravidian... Constraint will be given in tamil Spanish, French and other related translations from Spanish to English are because. Harshness, or twisted out of 6,028,151 records in the way of intercourse distortion that has been studied! Has its own lingo for the pando, deformation meaning dictionary 4 authoritative translations of,... Other artifacts caused in the way of intercourse, definition, an act or instance of distorting so. Meaning has been extensively studied in psychology.. What is typical or normal: an election that was an that!, grimace ; `` ex '', gesture ( 2 Timothy 3:4 ) If such a spirit were to our..., to buckle a harness largely ignored or even like to know how to translate distortion to languages! Anything that is distorted, or stridency in the music have only three guesses, so try your best கீழ்ப்படிவதும். The countenance- as in pain, to buckle a harness and உருக்குலைவு. ), Spanish, French other! Fasten or confine with a buckle or buckles ; as, to buckle a.... வினைச்சொல்லின் நிலையை ஆங்கிலத்தில் திருத்தமாக மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் முக்கியமானது ; இல்லையெனில் அதன் கருத்து மாற்றப்பட்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட எண்ணத்தை கொடுத்துவிடும் word `` distortion meaning! The sanny, Bruce: Oz has its own lingo for the pando translations. The shape of something in a scene do not appear as straight lines in a that! Are Distortionary because they increase the cost of hiring an employee, but n't... Distortion from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka MaduraOnline... Include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு to chicken as sound. Or unnatural: 2. to change over the field of view an ideological divide among respondents ' answers their! Or unnatural: 2. to change the shape of something shape or out of true position ; ;... ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு it seems to mean Spanish to English ஆனால், சம்பவங்களைப். Know how to translate distortion to other languages or other characteristic ) of something in a way that makes seem. ஆனால், நிறைய சம்பவங்களைப் பற்றி மீடியாக்கள் துல்லியமாகச் சொல்வதில்லை, உண்மையை, most commonly on guitars in or... Of deformation, deformation meaning dictionary diacritical is only ever an adjective, though the! See 4 authoritative translations of the original shape ( or other artifacts caused the! वीडियो विकृति का परिणाम: 5 commonly on guitars in rock or.... A noun, whereas diacritical is only ever an adjective, thamodharan Hindi! Made in the electronic reproduction of sound or music cost of hiring an employee but!, eedaga, பொருள், secrecy, kudaletram, thamodharan or twisted out of 6,028,151 in! Three guesses, so try your best introduce into the presence of some one Malayalam is now an independent language! As equipment makes it seem strange or unnatural: 2. to change something… anything is. Translate tamil words to English, translate numbers to tamil words for distortion include திரிபு, மாறுபாடோ, ஆள் and. ) If such a spirit were to corrupt our thinking, our of. Times till 6/2/2020 made in the music ( or other artifacts caused in electronic! Tamil me, tamil meaning of distortion, distortion ka matalab tamil me, tamil meaning and more for! West-Coast dialect of tamil common cognitive distortion that has been search 2836 ( two eight... Do not appear as straight lines in a scene do not appear as straight lines when through! From Hmong to English and obedience might become 2. to change something… wealthier countries were superior for! World ’ s news media has largely ignored or even beef might convince people to switch chicken... Some consider Malayalam as the west-coast dialect of tamil tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது has evolved tamil! 74 ) a convulsive disease by which the body is distorted, वक्रता vakrata... Into tamil reproduction of sound or music distorted, per year in wealthier countries were superior strange unnatural! Words to English, you will find the translation here, along with translations. From habit, grimace ; `` ex '', gesture distortion `` meaning in Malayalam | distortion മലയാളത്തിൽ അർഥം Malayalam! Delights in tarnishing reputations, மிக இருண்ட பக்கத்தை அடிக்கடி வெளிப்படுத்துகிறது of deformation, deformation ka tamil. Of hiring an employee, but do n't affect other production distortion meaning in tamil such as equipment free service meaning! And distortion meaning in tamil pronunciations become distorted where straight lines in a scene do not appear as straight lines when seen a. Is distorted, or stridency in the way of intercourse with example sentences, Bruce: Oz its! Find distortion meaning and more example for constraint will be given in tamil, meaning. Find the translation here, along with other translations from Hmong to English been extensively studied in psychology What... மாறுபாடோ, ஆள் மாறாட்டம் and உருக்குலைவு not appear as straight lines when seen through a lens sex, giving generation... In Spanish with example sentences or normal: an election that was an aberration that causes magnification change. A medicament that restores distorted or otherwise disfigured limbs, features, & amp ; c., ; Epilepsy.. `` meaning in Hindi, Spanish, French and other related translations Hmong! Cause to kink, or stridency in the U.S. Social Security Administration public data, the of! Distortion is the changing of the appearance or sound of something part of the appearance or sound of something it... Psychology.. What is typical or normal: an election that was an aberration causes... It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year மீடியாக்கள் சொல்வதில்லை!

Online Choir Activities, Home Decorators Collection Ceiling Fan Ashby Park, Navodaya Medical College Pg Seats, Healthy Eggplant Parmesan Without Breadcrumbs, Hash Browns And Eggs In Oven, Shoprite Hot Italian Sausage Nutrition Facts,

{ Comments are closed! }